Monia Svensson


Insändare 12 Augusti 2018:

Tänk om Belganet skulle kunna gå mot strömmen rejält

 

Läste en artikel i Blekinge-Posten om Belganet. En artikel som andades framtidstro och förhoppningar. Tydligen är där en vi-känsla och många som arbetar tillsammans. Idrottsföreningens och Samhällsföreningens medlemmar och alla andra som bor i samhället.

 

Det senaste nu är att Länsstyrelsen stödjer ett kulturhistoriskt projekt med 840.000:- Det är Idrottsparken som ska rustas upp. Parken ska restaureras och återställas till hur den såg ut när den invigdes i slutet av 1930 talet om jag förstår saken rätt.

 

Samhällsföreningen i Belganet har också fått medel ifrån kommunen så kallade Försköningspengar. Dessa har använts till belysning längs med ån och annat. Nu är det nya anslagstavlor som står på tur. Det är viktigt att kommunen är välvillig och ställer upp när man ser att folket ute i byarna lägger ner arbete och jobbar på förbättringar som gör landsbygden attraktiv att vilja bosätta sig i.

 

Det är nog inte så många som vet att det finns ett antal tomter i Belganet som kommunen har planerat för. Jag är inte så uppdaterad om t.ex.hur många det rör sej om men jag tror att det är 8-10 st. ungefär. Tänk om det kunde bli en nystart i Belganet även när det gäller nybyggnation av bostadshus då skulle samhället verkligen gå mot strömmen.

 

Monia Svensson

Ronnebypartiet


Insändare 12 Augusti 2018:

Alla goda ting är tre

 

Man ska inte bara klaga utan också kunna ge en eloge när det är befogat. Denna gång vill jag ge beröm till kommunledningen i Ronneby kommun.

 

Först och främst vill jag ge en eloge till kommunledningen för beslutet att köpa in nötkött och frysa in för framtida behov. Det underlättar och kan hjälpa våra djurägare att bli av med sina slaktdjur lite snabbare.

 

Det är många husägare, runt om i kommunen, vars brunnar har sinat. Jag såg i tidningen att det nu går att sköta sin personliga hygien i Sporthallen i Kallinge. Ett tips bara. Jag tror att många människor, i andra delar av kommunen, skulle vara tacksamma för samma service. Öppna gärna upp sporthallarna i Hallabro och Saxemara också.

 

En tredje sak tror jag många av våra gamla på äldreboenderna är tacksamma över. Vår kommunstrateg Anders Engblom har tydligen samlat in ett stort antal fläktar som funnits runt om i stadshuset och lämnat över dessa till äldreboenderna. Ett bra beslut tycker jag.

 

Monia Svensson

Ronnebypartiet


Insändare 24 Juli 2018:

Några tankar efter politikerveckan på Gotland.

 

Det var inte utan att jag hajade till när jag på tv lyssnade på Miljöpartiets språkrör Isabella Lövins tal i Almedalen på Gotland. Sanningen att säga brukar jag inte ofta lyssna på Miljöpartiets företrädare. Det beror på att deras åsikter inte brukar sammanfalla med mina. Men i detta fallet fick jag erkänna hade hon hade en poäng i det hon sa om Sveriges självförsörjningsgrad, då hon påtalade hur illa det står till i dagsläget.

 

Jag vill inte påstå att jag lyssnade så intresserat på de andra partiledarnas tal heller, eller analyserade vad de egentligen menade, men att jordbruket och miljön var en ickefråga det framgick klart denna gång. Centerns Annie Lööf höll sig mycket till sina ledord ”Framåt” ”Framåt” och ”Det är allvar nu” ” Det är allvar nu”. Men jag saknade engagemanget kring landsbygdsfrågorna och lantbruket som jag tycker borde vara centerns viktigaste frågor.

 

Isabella Lövin (Mp) hade en fördel av att vara sist ut, eller kanske näst sist Hon hade facit. Hon hade alla de andra partiledarnas tal och kunde snabbt hitta en jätteviktig fråga, som ingen av de andra berört, som hon kunde göra till sin och Miljöpartiets.

Sverige skall ha 80 % självförsörjningsgrad,sa hon.

 

Vägen dit är naturligtvis inte så enkel, men om politiken vill och våra bönder är med på noterna kan det nog gå vägen. Vi kan ju snegla på våra nordiska grannländer. Där går det bra. Det finns åtminstone tre saker jag tycker borde vara givna när det gäller att öka vår livsmedelsproduktion.

 

Det ena är att inse värdet av den odlingsbara jordbruksmarken. Sluta för guds skull att asfaltera och bygga vägar där vi kan odla grödor och mätta vår ökande befolkning.

 

Det andra är att få jord i så kallad EU-träda i produktion igen och att genom jordbrukspolitiken göra mera marginell jordbruksmark, som nu växer igen, möjlig att bruka.

 

Det tredje är en högst personlig sak och det är den ekologiska odlingen. De åkrar som odlas ekologiskt producerar betydligt mindre än konventionellt odlade arealer. Detta är naturligtvis den enskilde brukarens eget val, men ett dåligt utnyttjande av resurserna är det!

 

Monia Svensson

Ronnebypartiet


Insändare 1 Juli 2018:

Bondens betydelse för jobben, maten och klimatet.

Det var rubriken på den inbjudan som hade gått ut till samtliga politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige i Ronneby kommun. Och samtliga partier hade hörsammat inbjudan. Det är ett tydligt tecken på att politikerna värdesätter och inser böndernas alltmer viktiga roll i samhället när allt rullar på, men även om vi skulle hamna i en krissituation. Det var Lantbrukarnas riksförbunds kommungrupp i Ronneby som stod för inbjudan.


Platsen för träffen var Östranäs, söder om kyrkan i Listerby.  Platsen var vald med omsorg.  Ett otroligt vackert område som sträcker sej ner till sjökanten och där ett 40-tal kor och kalvar betar och håller marken öppen.


Björn Enarsson , mjölkbonde i Ettebro, är ordförande i kommungruppen och hälsade oss välkomna. Arne Thörn Liatorp, även han mjölkbonde, tackade för att det var så god uppslutning.  Anders Olsson Djurtorp berättade inledningsvis om betesmarken  och om de 40-tal kor och kalvar som betar området.


Vi gick en runda i området och fick information under tiden.


För att illustrera och för att göra informationen lättare att begripa för en person som inte dagligen sysslar med jordbruk och mjölkproduktion hade Arne Thörn tryckt upp en del material i pappersformat. Och det behövdes för det händer otroligt mycket inom jordbruket och djurhållningen i vårt land. Tekniken tar över alltmer av de tyngre och monotona arbeten som tidigare utfördes med handkraft och det är alltid intressant att lyssna på och få förklarat det som händer på detta område.


I samband med denna presentation ställde Björn Enarsson en fråga till de församlade.  ” Vilken inställning har ni i er parti till Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby ?  Vill ni att skolan ska vara kvar och utvecklas eller vill ni lägga ner ?”


De partier som svarade var samstämmiga om att skolan fyller en mycket viktig funktion och måste vara kvar för att försörja jordbruket med välutbildat folk. Det är både dyra och tekniskt utvecklade maskiner som används i jordbruket i dag och de fordrar välutbildade personer.


Enarsson blev nog lugnad av det svar han fick. Han berättade att jordbruket och djurhållningen stod inför en stor utmaning när det gällde att kunna anställa utbildad personal. Det är stor brist på både maskinförare och djurskötare.


Hans-Olof Mattsson Ronneby, som är mycket välkänd i alla sammanhang som rör skog och skogsskötsel medverkade under kvällen. Han berättade bland annat om nya rön när det gäller träfiber. Det används redan i textilindustrin och det spås kunna bli en stor resurs i framtiden.


Kvällen avslutades med att vi blev bjudna på grillade hamburgare och kaffe.

Monia Svensson

Ronnebypartiet


Anders Olsson, Djurtorp samt Arne Thorn, Liatorp
Anders Olsson, Djurtorp samt Arne Thorn, Liatorp

Insändare 30 Maj 2018:

Bondens betydelse för jobben, maten och klimatet.

Detta var rubriken på den politikerträff som vi lokala politiker i Ronneby var inbjudna till den 24 maj och jag tror att alla våra politiska partier var representerade.

Det var LRF:s Kommungrupp i Ronneby som ville träffa oss och berätta och visa vilken viktig uppgift våra betande djur har för landskapet och för vår livsmedelsproduktion. Och det blev en alldeles utmärkt genomgång.

Hans-Olof Mattson
Hans-Olof Mattson

Arne Thörn Liatorp , Björn Enarsson Ettebro och Anders Olsson i Djurtorp berättade och vi fick ställa de frågor vi hade.

Hans-Olof Mattsson informerade om betesmarkens skötsel och nya intressanta rön om träfiber och vad det kan användas till nu och i framtiden.

Kvällen avslutades med att vi blev bjudna på hamburgare och kaffe.

Monia Svensson
Ronnebypartiet


Insändare 11 April 2018:

Bevara den odlingsbara åkermarken i kommunen.

” Det är en hädelse att gräva upp bördig åkerjord, så fort det ska byggas, det finns alltid alternativ.”

Ronneby kommun är lyckligt lottad när det gäller tillgång till markområden lämpliga för industrietableringar, handel och till nya bostadsområden.
Det gäller bara att se sig omkring.
Vi har en relativt lång kuststräcka som är attraktiv för nya bostäder och där kan man lätt hitta bergknallar som blir väldigt vackra villatomter.  Här går ingen åkermark till spillo!

Vi har hela mellanbygden med lantbruk och djurhållning. Här är det det öppna landskapet som vi måste slå vakt om. Men där finns impediment och skogsbackar som mycket väl lämpar sig för nya bebyggelse, både bostäder och industrietableringar. Men den exploateringen måste ske varsamt.  Den bördiga åkermarken måste även fortsättningsvis kunna brukas och inte vara sönderskuren av vägar.  Det är den odlingsbara jorden som är prio 1 !!  Industribyggnader och parkeringsytor måste komma i andra hand.  Åkerjorden ligger där den ligger och den är inte förnybar.

Vi har skogsbygden med sin speciella karaktär. Här är ingen brist på mark lämplig för bebyggelse. Om jag inte har alldeles fel för mej så finns det ett antal, inte så få, byggklara tomter i Belganet. Det är säkert 15-20 år sedan dessa tomter i ordningställdes.  Området kan säker bli vacker och det ligger fint. Men det fordras naturligtvis att tomterna marknadsförs.

Det är alltså ingen brist på mark i kommunen. Ändå ser jag en tendens till att man gör det lätt för sig och genom att planera nyetableringar på god odlingsbar åkermark.
Jag trodde att den tiden var förbi.
Jag trodde att man från kommunledningens sida hade fått upp ögonen för att vi kommer att behöva all den odlingsbara jordbruksmarken i landet och i kommunen för att mätta en växande befolkning.

Saxemara den 10 april 2018

Monia Svensson
Ronnebypartiet