Peter Lindström


Insändare 21 Maj 2018:

För en kommun i balans.

 

Landsbygdsriksdagen 2018 (https://www.landsbygdsriksdagen.se) i Örnsköldsvik har precis avslutats under temat ” För ett land i balans”. Eftersom det är valår besöktes landsbygdsriksdagen av alla partiledarna utom KD:s, som inte tycks bry sig om landsbygden.

 

Annat var det i Ronneby 2012 då endast Centerns partiledare Annie Lööf deltog. Det var ju 2 år till valet 2014 och det var inte så viktigt att visa upp sitt deltagande annat än med diverse andra partirepresentanter, men i år …

 

Råder det någon balans i Ronneby kommun mellan stad och landsbygd? Nej!

Nu senast tvingas kanske elever att byta skola för att det saknas lärare för 5-6:orna i Backaryd. Är lärarna anställda på speciell skola eller i kommunen? Är det inte billigare att en lärare åker till Backaryd än att skolbarnen skall bussas och inhysas på en annan skola?

 

Vad betyder det att det finns en levande landsbygd i Ronneby kommun?

Det tycks inte finnas några ambitioner på att vi i Ronneby ska ha en kommun i balans. Många besvikna landsbygdsbor väljer att lägga sina partisympatier på Sverigedemokraterna. Inte för att de verkar ha en tydligare landsbygdspolitik eller är belastade av för många s. k. nysvenskar, utan snarare som ett missnöje över att man blivit åsidosatt då det gäller att även satsa på landsbygdsborna levnadsvillkor.

 

Är det inte meningen att hela kommunen ska leva. Våra skattepengar bekostar ju satsningar i staden Ronneby med alla dess ombyggnader av gator och torg och hanteringen i kommunhuset. Det sistnämnda skulle vara helt okej om det inte gjorts dåliga rekryteringar på chefsposter, som sedan blivit utköpta då de brustit i sin tjänsteutövning p.g.a. bristande kompetens. Då hade det varit bättre att skaffa ett bättre underlag inför rekryteringarna eftersom detta dessutom har skett flera gånger. Även landsbygdsbornas skattepengar har fått bekosta dessa misstag.

 

Ska landsbygden finnas till för alla att vistas i och att plocka bär och svamp i, måste vi som bor här och håller landskapet levande, också få känna att vi får tillbaka en del av den skatt vi betalar i form av satsningar på bl.a. kommunikationer och skolor.

 

Det måste till en ny landsbygdspolitik kom man fram till i Örnsköldsvik.

Ska bli spännande och se vad som sker 2019 och framåt.

 

Peter Lindström

Ronnebypartiet