Rolf Loberg


Insändare 6 Augusti 2018:

Bättre mat till de äldre och skolungdomarna

 

Det måste till en förändring i köken på både äldreboende och i skolorna. För att kunna uppnå en högre kvalitet på det som serveras, krävs bättre råvaror, tillagning och hantering.

 

Det behövs också bättre utbildad ansvarig personal i köken på äldreboende och skolor. Helst med erfarenhet från hotell, restaurang eller likvärdigt. Gärna med en bakgrund från kök på de kommunala arbetsplatserna.

 

För att kunna knyta dessa personer till sig, krävs det att man är beredd att betala marknadsmässiga löner. Man måste också kunna erbjuda en modern och väl anpassad arbetsmiljö för att få personalen att trivas. Vi anser att en trivsam miljö och bättre utrustning, bidrar till att göra det enklare att laga god och näringsriktig mat. Det blir helt enkelt roligare att laga mat. Det skapar matglädje för alla, både för de som tillagar den och de som äter den.

 

Alla i personalen måste också få känna sig delaktiga i det dagliga arbetet. De måste få rätt att använda rätt råvaror till de maträtter som serveras. Inte bara vara hänvisade till att köpa billiga, och många gånger felaktiga, råvaror till den husmanskost som skall serveras.

 

Vi anser också att det skall serveras färsk fisk några gånger om året, och med tiden bör detta kunna serveras allt oftare och efter önskemål. Mat som är dåligt tillagad skall man inte behöva betala för. ”Kunderna” har alltid rätt att få det som de har beställt, och det skall vara levererat på ett riktigt sätt.

 

Mycket hänger på att kostenhetens chefer har rätt kompetens. Det är viktigt att de kan ge personalen rätt signaler i sitt arbete och ger dem möjlighet att stå för vad de tillagar. Det skall inte behöva serveras dålig mat, med dåliga råvaror, för att budgeten inte håller. För då är det något som är riktigt fel. Då behöver kommunledningen göra om sina prioriteringar. De måste se till att budgeten räcker till god, bra och näringsriktig mat till alla ”kunderna”. De måste få den kvalitet som man bör förvänta sig i dagens samhälle.

 

Det bästa hade varit om kökspersonalen tillsammans med de äldre och vårdpersonalen, själva bestämmer sin matsedel. Då hade vi uppnått den valfrihet som vi i Ronnebypartiet alltid eftersträvar.

 

Rolf Loberg

Ronnebypartiet


Insändare 6 Augusti 2018:

Trygghet och sunt förnuft

 

Detta är trygghet för oss!

Att kunna gå tryggt över Torget eller på vilken annan plats som helst i kommunen. Ingen skall behöva känna sig ensam och rädd i sitt boende, i skolan eller på sin arbetsplats.

 

Man måste ha någon man kan vända sig till när problem uppstår, som när man t.ex. blir utskriven från Försäkringskassan, eller från någon annan instans som påverkar ens ekonomi. Man måste omgående kunna få saklig hjälp, så att man inte kommer ohjälpligt efter.

 

Barnen måste ha det tryggt och bra i skolan och få all den hjälp som behövs.

 

Trygghet kan också vara att bo utanför 50 km skyltarna och veta att man som alla andra i kommunen, ändå har samma tillgång till Ronneby kommuns service.

 

Sunt förnuft

Det ska råda sunt förnuft i kommunens agerande. Finns det regler som hindrar snabba agerande för kommuninvånarnas bästa, skall de snabbt ändras till invånarnas fördel.

 

I regel handlar det mest om dagliga händelser, där man inte skall krångla till det. Vi måste förutsätta att de anställda inom kommunen hanterar frågor, inom respektive verksamhetsområde, med sunt förnuft. De måste tänka på att kommuninvånarna är deras ”kunder” och ge dem bästa möjliga service.

 

Vi måste lyssna på våra invånare som sitter inne med mängder av bra idéer och kunskap.

 

Rolf Loberg

Ronnebypartiet