Stefan Jönsson

Insändare 30 Augusti 2018:

Läxfri skola - en jämställdhetsfråga!

 

Den psykiska pressen ökar lavinartat i våra grundskolor. Lärare slår larm om att tiden inte räcker till. Vi i Ronnebypartiet vill ta tag i detta och värna om eleverna.

 

Att vara barn till ensamstående, heltidsarbetande och lågutbildade föräldrar, skiljer sig väsentligt från att vara barn till högutbildade deltidsarbetande kärnfamiljer. Det finns många olika familjekonstellationer och alla har olika förutsättningar.

 

Det påverkar ett barn att inte kunna svara på en fråga i skolan? Att inte ha gjort sin läxa? Att underprestera på proven?

 

Det påverkar en förälder, att veta att man inte har resurser att kunna hjälpa sitt barn? Att behöva springa från jobbet för att hämta på fritids? Att bränna den sista maten, när man försöker hjälpa sitt barn med en läxa som ingen förstår?

 

Den som ALLTID drabbas är barnet. Barnet som tänker, hoppas ingen ser mig, hoppas frågan aldrig kommer till mig. Jag kan inget, jag är kass.

 

I många samtal med elever uppfattar jag det som att eleverna är nöjda med sin skolgång och att det är pressen av läxor som tynger mest. Om det hade gällt vuxna hade vi sett det som ett arbetsmiljöproblem och vänt oss till arbetsmiljöombudet eller avslutat vår anställning. Eleverna har inte detta val!

 

Därför vill vi rekommendera alla rektorer, att endast i nödfall, och i så fall p.g.a. missad undervisning, tillåta läxor. Då med handledning av pedagogiskt utbildad personal.

 

Vi vill ge en likvärdig och trygg utbildning för alla, särskilt för barn i grundskolan, och erbjuda läxhjälp, Minst en timme, två dagar i veckan. En utbildad pedagog skall hjälpa eleven att förstå uppgiften och skall även kunna hjälpa eleven med det som missats i veckan som gått. Föräldrars okunskap, eller brist på engagemang, skall inte behöva gå i arv till barnen, alla skall ha samma förutsättningar i grundskolan!

 

Inte förrän detta är gjort, har vi ha en jämställd skola!

 

Stefan Jönsson

Ronnebypartiet

 

Denna text finns även i en lång version, klicka på länken för att komma dit.

https://www.facebook.com/stefanj2/posts/10156575742533077?__tn__=K-R