Till

Kommunfullmäktige

Ronneby kommun

 

MOTION

Angående ägande av äldreboenden m.m.

 

För ett antal år sedan överfördes en del fastigheter från kommunen till det av kommunen ägda AB Ronnebyhus.

 

Idag märker vi att det inte alltid är optimalt att kommunen äger via sitt aktiebolag. Dels synes det ta längre tid att fatta beslut, detta då avtal mellan exempelvis Äldreförvaltningen och Ronnebyhus skall godkännas av kommunfullmäktige. Dels måste Ronnebyhus tillämpa ett högre avkastningskrav än vad kommunen gör.

 

Ronnebyhus har i nuläget ett avkastningskrav på fyra procent PLUS en riskpremie på lägst två procent, summa lägst sex procent.

 

Kommunens avkastningskrav är internräntan, under senare år lägre än två procent.

Därav följer att det för en förvaltning, eller en nämnd, inte är ointressant vem, som är ägare till en fastighet.

 

Jag föreslår:

att det görs en utvärdering av att kommunen äger verksamhetslokaler via ett kommunalt bolag.

 

Ronneby 2018-05-01

 

Sune Håkansson

Ronnebypartiet