Till

Kommunfullmäktige

Ronneby

 

MOTION

Dags för boendegaranti

 

I Ronneby kommun har det aldrig funnits så många äldre. Vi har aldrig haft så få platser på särskilt boende. Vi har aldrig haft så kort kö. Kommunen har aldrig betalat så lite i betalningsansvar till landstinget, vilket vi får göra om kommunen inte klarar av att ta hem sina sjuka från sjukhuset i tid.

 

Förklaringarna är flera. Våra äldre är friskare. Det synes till och med vara så att antalet dementa inte ökar längre. De äldres bostäder har blivit bättre. Hemtjänsten kommer vid behov även på natten. Satsningen på Trygg hemgång blev en fullträff. Övriga åtgärder i i förebyggande syfte, exempelvis sjukgymnastik, gör nytta.

 

En viktig del är kommunens trygghetsboenden. Inom kort kan kommunen erbjuda trygghetsboende även i Kallinge.

 

Mitt intryck är att våra äldre helst vill bo i ett helt ordinärt boende. Trygghetsboendena är det näst bästa alternativet. I sista hand kommer det särskilda boendet, eller Vård- och omsorgsboende som det numera heter.

 

Eringsboda före detta församling är ett exempel. Här finns 16 personer över 90 år. En enda av dessa bor på trygghetsboende. Sex personer bor i hyreslägenhet. Nio bor kvar i villan! Möjligen skall en person på demensboende räknas till bygden.

 

De äldre känner en extra trygghet, om de vet att hjälp finns, om och när den behövs. Valfriheten är värdefull. Man vill helst inte bli bedömd.

 

I flera kommuner inför man därför en så kallad boendegaranti. Har man nått en given ålder, så skall man garanteras plats, när man så vill. Kommunen skall inte bedöma behovet.

 

I Tingsryd inför man nu denna garanti, för personer 90 år fyllda. Garantin gäller för särskilt boende. I andra kommuner gäller garantin för trygghetsboende, då oftast vid en lägre ålder.

 

Måhända kan byggnation i kommunal regi vara den bästa lösningen för många. Det förunderliga är att Ronnebyhus måste räkna med en ränta på kringsvid sju procent. I kommunala kalkyler är räntan ungefär två procent.

 

Jag föreslår:

att Ronneby kommun inför en boendegaranti till trygghetsboende för personer, som fyllt 85 år.

 

Ronneby 2018-07-22

 

Sune Håkansson

Ronnebypartiet