Till

Kommunfullmäktige

Ronneby kommun

 

MOTION

Angående närdemokrati i Ronneby kommun.

 

Tidningen Land beskriver i nr 5 2018 ett försök i Nässjö kommun. Lokal demokrati skapar gemenskap i Nässjös småsamhällen.

 

Officiellt heter det hela Medborgarbudget. Åtta samhällen i Nässjö tilldelas en halv miljon kronor vardera för sin utveckling. Förarbetet görs ute i de olika orterna. Alla medborgare får vara med i besluten.

 

Ronnebypartiet menar att arbetssättet är värt att pröva även i Ronneby kommun. Även i fortsättningen bör medel ges till mer övergripande projekt, av typen Bygd i Samverkan.

 

Ronnebypartiet menar att kommunens arbetsmarknad har utvecklats sämre än vad kommunledningen brukar ange. Under perioden 2013-2016 steg antalet arbetstillfällen i Blekinge med fyra procent. I vår kommun var ökningen futtiga en procent, i Olofström elva procent.

 

Många av de nystartade företag, som kommunen redovisar, har ingen eller marginell verksamhet, alternativt är det gammal verksamhet under nytt namn.

 

En förklaring till den dåliga utvecklingen kan vara den låga utbildningsnivån bland kommuninvånarna. Extra satsningar måste göras på, exempelvis, kurser i nyföretagande.

 

Jag föreslår därför att:

a. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för Medborgarbudget i Ronneby kommun.

b. Kommunstyrelsen utvärderar den förda näringslivspolitiken.

 

Ronneby 2018-09-01

 

Sune Håkansson

Ronnebypartiet