Valsedel 2018

  1.  Anna Carlbrant, Verksamhetskoordinator

  2.  Rolf Loberg, Kock

  3.  Birgitta Larsson, Intervjuare

  4.  Monia Svensson, Saxemara

  5.  Sune Håkansson, Nationalekonom

  6.  Per Lindell, Företagare

  7.  

  8.  Peter Lindström, 68 år, Eringsboda

  9.  Stefan Jönsson, 40 år, LSS-undersköterska, Ronneby

10.  Alicia Carlbrant, 20 år, Fotbollsspelare

11.  Olle Olsson, Bankdirektör

12.  Ola Svensson, 39 år, Elevstödjare

13.  Lars Svensson, Ekonomie doktor

14.  Gunilla Svensson, 62 år, Folkhögskolelärare, Bräkne-Hoby

15.  Ulla Bergström, Pensionär, Fällö/Kuggeboda

16.  Berth-Anders Svensson, 66 år, Bräkne-Hoby

17.  Lars Andréason, Organisationskonsult

18.  Birger Trellman, F.d. lantbrukare

19.  Gunnar Cornelius, Konsult

20.  Per Ericsson, Redovisningsekonom

 

Klickar du på de namn som är markerade, hittar du en personlig presentation.