Anna Carlbrant

Verksamhetskoordinator, Ronneby.

 

Det centrala för oss är att den enskilde människan måste stå i centrum. Det är den enskilde som genom sina kunskaper och färdigheter, sina drömmar och vilja, kan forma och göra Ronneby kommun till en fantastisk plats att leva och bo. Det skall vara en plats där alla människor kan känna sig hemma. Alla invånare i kommunen måste få stor valfrihet och möjligheter att styra sina egna liv, utan att andra bestämmer över dem.

 

Här är ett antal ­punkter som vi jobbar hårt med:

  • Förbättra förutsättningarna för företagande.
  • Förstärka resurserna till skolan.
  • Öka invånarnas valfrihet inom den kommunala servicen.
  • Effektivare användning av kommunens medel.
  • Skapa bättre möjligheter att kunna leva och verka på landsbygden.
  • Förbättra möjligheterna till en aktiv fritid.
  • Skapa mer trygghet i hela Ronneby kommun. Ingen skall behöva vara rädd eller orolig för att gå ut.
  • Bekämpa droger och våld i nära relationer.

Vill du läsa mina insändare klickar du här!