Peter Lindström, 68 år

12 år som aktiv inom Ronnebypartiet och ledamot i Fritid- och Kulturnämnden känns som ett viktigt uppdrag. Förutom fritid och kultur är landbygdens bevarande och utveckling viktiga frågor.

 

Fritidsintressen är flickvän, mångkultur, datorer och mitt hus med trädgård i Eringsboda sedan 1977. Fem barn mellan 30 och 44 år och 5 barnbarn mellan 6 och 17 år är också viktiga i mitt liv.

 

Medlem i Röda Korset och god man åt ensamkommande pojke på 8 år. Engagerad i migrationsfrågor, men tycker att vi i Ronneby inte kan ta emot fler nu, utan måste göra det bästa möjliga för dem som redan finns här.

 

Jag hoppas på Ert stöd i 2018 års kommunval, där jag vill verka för hela kommunens utveckling utifrån min kompetens, mina erfarenheter och kommuninnevånarnas behov.

 

Vill du läsa hans insändare klickar du här!

 

Bakgrund:

Är född i Malmö och uppvuxen i Helsingborg. Efter grundskolan togs en tur som mässkalle i handelsflottan på M/S Kolsnaren till Syd- och Ostafrika och därefter värvning i flottan i Karlskrona i drygt 3 år. Efter kortare anställningar på LM Ericsson och Saltö Fiskprodukter i Karlskrona åter till Helsingborg och arbetade några år på KF:s grönsakslager. Längtan tillbaka till vackra Blekinge blev för stor. Återgick till Karlskrona som truckförare på Dynapac och lastbilchaufför på Karlskrona Papperslager innan anställning som skötare på Gullberna sjukhus.

 

Utbildning till mentalskötare och arbetet på Gullberna sjukhus väckte mitt intresse för psykologi och mänskligt beteende. Efter utbildningar i miljöterapi och familjeterapi enligt kommunikations- och relationsteorier blev det arbete i öppenvården i Ronneby. Tillsammans med psykiatriker Barbara Sedvallson hölls tre familjedynamikkurser för personal inom psykiatrin. Även ett flertal kortare interna utbildningar i behandlingsarbete med traumatiserade familjer, psykodrama och KBT hans med.

 

Efter tretton år inom psykiatrin, varav fem år inom öppenvården i Ronneby blev det först Komvux för gymnasiekompetens och högskoleprov och därefter Högskolan Karskarna/Ronneby (nuvarande Blekinge Tekniska Högskola). Efter kandidatexamen i Dator- och informationssystemlinjen togs 80hp. pedagogik på Linnéuniversitet i Växjö och vidare arbete som verksamhetsansvarig datorlärare på den ekonomiska föreningen De fyras BIT-VärLdshus i Hallabro. Då föreningen lades ner 2008 startades det egna företaget 4 Bitar för att täcka upp BIT-VärLdshusets forna kunders behov. Företaget lades ner december 2017 då kundbehovet successivt minskat.

 

Under åren har även arbeten som personlig assistent, intervjuare på Sifo och åt Mind Research, besöksintervjuare åt Ipsos Observer, som mystery shopper åt Helion Market Research och demonstratör åt Action People och Demodax. Numera utförs emellanåt uppdrag åt Veteranpoolen med trädgårdsarbete och städning.

 

Sålunda hoppas jag på Ert stöd i 2018 års kommunval, där jag vill verka för hela kommunens utveckling utifrån min kompetens och mina erfarenheter.

 

Rösta på det lokala alternativet.

Rösta på Ronnebypartiet.