Sune Håkansson

Ronnebypartiet kan tänka sig samarbete med alla partier. Vi ser gärna att det efter valet blir ett majoritetsstyre, med eller utan Ronnebypartiet. Ett parti kan göra nytta oberoende av om man tillhör de styrande eller om man är i opposition.

 

Under den kommande mandatperioden kommer vi att driva många frågor, exempelvis:

  • Bygg fler trygghetsboenden.
  • Servera bättre mat till våra äldre.
  • Ha mer förebyggande åtgärder inom äldreomsorgen, t.ex. sjukgymnastik.
  • Integrera de nyanlända bättre. Goda språkkunskaper behövs, exempelvis inom äldreomsorgen. Där behövs deras insatser.
  • Låt samhällsföreningarna mer aktivt delta i besluten om hur kommunala satsningar kan göras i deras bygd.
  • Satsa på färre, men bättre, samlingslokaler.
  • Utveckla Karlsnäs för möjlighet till mera friskvård.
  • Halvera partistödet.

Född år 1944. Gift, tre barn, bor i Djurtorp, Johannishus. Nationalekonom. Undervisade på högskolor/universitet i Lund, Växjö, Karlskrona/Ronneby, Kalmar, Kristianstad, m.fl. Forskning om skogsbeskattning och skogsekonomi.

 

Startade, tillsammans med några andra, Ronnebypartiet år 1994. Har suttit i kommunfullmäktige sedan dess. Nu ordförande i Äldrenämnden. I debatterna handlar det mest om äldrefrågor samt ekonomi.

Skriver fler insändare än de flesta.

 

Vill du läsa hans insändare klickar du här!