Historik

Ronnebypartiet bildades 1994 av Sune Håkansson, Göran Tidman och Per Thano. Vid valet 1994 erhöll Ronnebypartiet 4 mandat. Sune Håkansson, Henrick Gyllberg, Gunilla Svensson och Birgitta Oscár tog plats i kommunfullmäktige. I valrörelsen drev Ronnebypartiet hårt frågan om ökad insyn i de kommunala bolagen samt halverat partistöd.

 

Valet 1998

På årsmötet valdes Bo Arnesjö till ordförande. Arnesjö lyckades inte få med sig den nya styrelsen i hans önskade politiska riktning. Arnesjö avgick efter en vecka. Jan Espenkrona blev ordförande. Vid valet förlorade Rp sitt fjärde mandat.

 

Rp har alltid förespråkat ett sänkt partistöd och har därför sponsrat olika ungdomsaktiviteter

under valperioderna. Rp anser att kommunens pengar skall gå tillbaka till ungdomarna. Ronnebypartiet har genom åren försökt leva upp till devisen "kunskap och kompetens". Att de förtroendevalda skall vara väl pålästa är självklart för Ronnebypartiet. Effekten blir att inlägg från Ronnebypartiets ledamöter påverkar besluten.

 

Valet 2002

Vid 2002 års val fick vi 2 mandat och har under mandatperioden verkat för förbättringar inom omsorgen och bevakat att våra skattemedel används på ett förnuftigt sätt, vilket inte alltid är fallet. En stor framgång hade Rp 2002 då vår ordförande Susanne Lundgren förordade krav på säkerhetsbälten för barnen i skolskjutsarna, vilket också beslutades

 

Valet 2006

3 av Rp´s medlemmar värvades, med löfte om positioner, till Moderaterna i Ronneby.

Ronnebymoderaterna hade vid denna tidpunkt försvagats genom inre splittring och avhopp.

 

Rp å sin sida fick en klar förstärkning då Willy Persson* valde att lämna Ronnebycentern (han ansåg att han borde stått på Centerns andra plats för valet till kommunfullmäktige) och bli medlem i Ronnebypartiet. Med sin gedigna politiska gärning blev han en injektion och inspirationskälla för många av Ronnebypartiets medlemmar.

 

Rp fick ytterliggare förstärkning genom att folkpartisten Per Ericsson som i protest mot Fp´s Nils-Ingmar Thorells oheliga allians med S valde att hoppa av Fp.

 

Inför valet 2010

* Inför valet 2010 valde tyvärr Willy Persson att även hoppa av Rp. Detta hade ingenting med politiska motsättningar att göra utan enbart med att han ville stå på valsedelns 2:a plats, efter ordförande Sune Håkansson, istället för den 3:e plats han nominerades till. Rp har som princip att, i mån av intresse, ha varannan damernas på valsedeln. Denna kvotering motsatte sig Willy Persson och provade först att få komma med på Miljöpartiets valsedels 2:a plats. Dessa hade dock redan fastslagit valsedel och erbjöd honom att komma längre ner på listan. Då valde Willy Kd, som tog emot honom med öppna armar då deras 1:a namn träder tillbaka.

 

Tillsammans med Ronnebycentern och Ronnebymoderaterna kommer Ronnebypartiet att arbeta i Ronnebyalliansen för med att få Ronneby på fötter igen efter den senaste mandatperiodens misslyckande av S, Fp och Kd att utveckla Ronneby kommun. Alla möjligheter finns!

 

Som enda genuina lokalparti siktar Ronnebypartiet på ett gott stöd från väljarna och

har inför valet 2010 som mål att uppnå 6 mandat, 2 mer än vid valet 2006.