Ronnebypartiet

Läs Ronnebypartiets folder!

Läs vår senaste folder, klicka på bilden!

 
Ronnebypartiet är partipolitiskt obundet då det gäller rikspartierna och dess respektive ideologier.

Rp samverkar med alla andra partier för Ronneby kommuns och dess innevånares bästa, oavsett om det är med C, Kd, M, Mp, L, S, Sd eller V.

Rp styrs inte av någon annan ideologi än den som är bäst för Ronneby kommun ur såväl ekonomiska som praktiska hänsyn.

Det som gagnar Ronneby kommun och dess framtid är Ronnebypartiets sak.

Det kan röra sig såväl om Ronneby stad, Kallinge och Bräkne-Hoby som Listerby, Johannishus, Kuggeboda, Gö och Yxnarum och vidare Backaryd, Belganet, Hallabro, Öljehult, Möjleryd och sist men inte minst Eringsboda med Kolshult.

Ronnebypartiet har hjärtat i Ronneby och vill att hela Ronneby kommun ska leva.

En röst på Ronnebypartiet i kommunvalet är en röst för hela Ronneby kommuns framtid. Vi är det lokala alternativet. Ronneby behöver ett starkt Ronnebyparti. Det är en stor fördel att vi inte har kopplingar till ett rikspartis centrala ställningstaganden. Många av deras ställningstaganden görs utifrån förhållandena i storstäderna. Ronnebys problem är ofta av helt annat slag än vad som gäller på riksnivå.

 

Ronnebypartiet verkar för hela kommunens bästa och vill se en jämnare balans mellan stad, större samhällen, byar och landsbygd. Vi har funnits som lokalt parti i Ronneby i 24 år. Vi har rutinerade politiker med stor kunskap om just vår kommun, vilket är viktigt. Ronnebypartiet är ett parti med mycket kompetens och erfarenhet.

 • Vi är ett parti som enbart arbetar för Ronneby kommuns bästa.
 • Vi står för valfrihet, trygghet och sunt förnuft.
 • Vi vill att kommunledningen i fortsättningen visar en större respekt för offentlighetsprincipen.
 • Vi vill att det görs bättre beredningsarbeten inom kommunen för att det inte ska fattas godtyckliga beslut i kommunfullmäktige.
 • Vi kräver att det efter valet bildas ett majoritetsstyre i kommunfullmäktige, för att i en sann demokratisk anda, ta tillvara på önskemålen från majoriteten av väljarna.

Några exempel på frågor som är viktiga för oss:

 • Bra vård, skola & omsorg
 • Trygghet & Säkerhet
 • Integration
 • Attraktivt boende
 • Valfrihet
 • Gång- och cykelvägar
 • Bra fritid
 • Levande landsbygd
 • Fler småföretagare
 • Mer turism, fler besöksmål

En viktig och växande bransch i näringslivet är turismen. Ronnebypartiet kommer även fortsättningsvis arbeta aktivt för att få till stånd en bättre stadsnära camping.

 

En viktig aspekt på kommunpolitiken i Ronneby är att hela Ronneby kommun ska leva. Därför är det viktigt att satsa på landsbygdens invånare, vilket är en hjärtefråga för Ronnebypartiet.

 

Vi vill göra större skillnad som parti i framtidens Ronneby. För att kunna göra det behöver vi fler platser i kommunfullmäktige och det kan vi bara få om du röstar på oss i valet 2018.

Ta ställning för framtidens Ronneby – Rösta med hjärtat – Rösta på Ronnebypartiet.

 

Låt oss göra skillnad!

 

Övriga frågor som vi tycker är viktiga hittar du här!