Ronnebypartiet

Vi har funnits som lokalt parti i Ronneby i 24 år. Vi har rutinerade politiker med stor kunskap om just vår kommun, vilket är viktigt. Ronnebypartiet är ett parti med mycket kompetens och erfarenhet.

 • Vi är ett parti som enbart arbetar för Ronneby kommuns bästa.
 • Vi står för valfrihet, trygghet och sunt förnuft.
 • Vi vill att kommunledningen i fortsättningen visar en större respekt för offentlighetsprincipen.
 • Vi vill att det görs bättre beredningsarbeten inom kommunen för att det inte ska fattas godtyckliga beslut i kommunfullmäktige.
 • Vi kräver att det efter valet bildas ett majoritetsstyre i kommunfullmäktige, för att i en sann demokratisk anda, ta tillvara på önskemålen från majoriteten av väljarna.

Några exempel på frågor som är viktiga för oss:

 • Bra vård, skola & omsorg
 • Trygghet & Säkerhet
 • Integration
 • Attraktivt boende
 • Valfrihet
 • Gång- och cykelvägar
 • Bra fritid
 • Levande landsbygd
 • Fler småföretagare
 • Mer turism, fler besöksmål

 

En viktig och växande bransch i näringslivet är turismen. Ronnebypartiet kommer även fortsättningsvis arbeta aktivt för att få till stånd en bättre stadsnära camping.

 

En viktig aspekt på kommunpolitiken i Ronneby är att hela Ronneby kommun ska leva. Därför är det viktigt att satsa på landsbygdens invånare, vilket är en hjärtefråga för Ronnebypartiet.

 

Vi vill göra större skillnad som parti i framtidens Ronneby. För att kunna göra det behöver vi fler platser i kommunfullmäktige och det kan vi bara få om du röstar på oss i valet 2018.

Ta ställning för framtidens Ronneby – Rösta med hjärtat – Rösta på Ronnebypartiet.

 

Låt oss göra skillnad!

 

Övriga frågor som vi tycker är viktiga hittar du här!